κρυοκαυτηριασμός

κρυοκαυτηριασμός
Τοποθέτηση πάνω σε ιστό μιας ουσίας που τον παγώνει, με σκοπό να τον καταστρέψει.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”